O tomto webu

Vítejte na informační stránce Poznáváme intersex/DSD. Cílem tohoto webu je poskytnout základní, ale poměrně komplexní informace veřejnosti a vybraným specifickým cílovým skupinám o tom, co je to intersex, intersexualita či DSD (přičemž je zde budeme často nahrazovat termínem “variace pohlavních znaků”). Tato stránka vznikla v rámci projektu aplikovaného výzkumu na FF UP financovaného českou státní agenturou TAČR. Hlavní složkou projektu byly dvě výzkumné studie (právní analýza české a mezinárodní situace a sociologický výzkum mezi lékaři a lékařkami a lidmi s variacemi pohlavních znaků), které byly použity jako podklad pro doporučení Veřejného ochránce práv (ombudsmana). Více o projektu najdete v příslušné záložce horního menu.

 

Obsah webu

V horním menu si můžete najít informace o tomto fenoménu, které mají poskytnout základní vhled do tématu. Vedle slovníčku základních pojmů jako je pohlaví, gender, intersex, DSD či hermafroditismus a lékařských diagnóz, kterými se nejčastěji intersex(uální) stavy klasifikují, tam najdete i souvislost intersex/DSD s homosexualitou, trans* či nebinárními identitami nebo s tělesným postižením. Pod položkou “Pohlaví a identita” najdete propracovanější vysvětlení souvislostí pohlaví a (genderové) identity, diskutováno je: používání pojmů intersex a DSD, zavádění třetího či neurčeného pohlaví, úřední zapisování pohlaví v ČR nebo ochrana proti diskriminaci na základě pohlaví. Na podstránce “Zdraví a podpora” se zabýváme sociálními souvislostmi tohoto jevu. Dozvíte se zde mimo jiné také informace o informovaném souhlasu při lékařských zákrocích a zapojení dětí/dospělých s variacemi pohlavních znaků do lékařského (a rodičovského) rozhodování, nebo o možnostech a potřebě poradenství a doprovázení osoobs variacemi pohlavních znaků v jejich specifické situaci.

Tyto tři obsahové podstránky doplňuje rozcestník českých a především zahraničních zdrojů a odkazů, které jsme doplnili vysvětlujícím českým komentářem, a také podrobnější představení projektu, v rámci něhož tato stránka vznikla, včetně lidí, kteří se na projektu podíleli.

Vedle informací v záložkách horního menu, naleznete na tomto webu i doporučení vzešlá z mezinárodních textů (např. OSN, EU) a výzkumu (včetně toho českého). Ty jsou rozděleny pro čtyři cílové skupiny: pro osoby s variacemi pohlavních znaků, pro rodiče a blízké, pro lékaře a lékařky a pro státní a jiné úřady.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)